Montering

Montering

Ankarspelet och ankarrullen kan placeras i såväl för som akter. Med hjälp av brytrullar (art.805,806) kan bandet kan ledas i olika riktningar och ankarspelet kan placeras på många olika sätt både inuti och på utsidan av båten. Vid placering inuti båten kan många svåråtkomliga och outnyttjade utrymmen komma till användning. Ankarspelet kan med fördel placeras till exempel under koj, mot insidan av akterspegeln, i kölsvinet, fören, motorrummet med mera. Vi rekommenderar att ankarspelet monteras inombords i en skyddad miljö, om ankarspelet monteras på utsidan båten är det viktigt att komplettera med en täckkåpa (art.807).

 

Sex sammanfattande råd:
1. Placera bandtrummans axel vågrätt.
2. Centrera bandtrumma brytrullar och ankarrulle.
3. Beakta måttet “M”.
4. Använd starka infästnings punkter.
5. Skydda el-utrustningen mot vatten.
6. Kalibrera och programmera innan provkörning.
7. Alltid kåpa över ankarspel vid montering utombords.

( “M” måttet är avståndet mellan ankarspel och bandets första brytpunkt.)

Tänk igenom montaget ordentligt innan det påbörjas. Ett bra sätt är att placera ankarspel, ankarrullar och
brytrullar, så som man tror kan passa bäst, men sedan väntar till dagen efter innan man börjar jobbet. Man kan då få andra
idéer som kan vara bättre.
Gör sedan ett preliminärt montage med hjälp av tvingar, kontrollera vinklar och att linan löper rätt på rullarna.
Därefter brukar det vara bäst att montera bordgenomföringen först.
Ett bra sätt är att använda t.ex. en kraftig svetstråd eller en stång som man kan lägga på ankarrullen och centrera i
bordgenomföringen, då kan man se var brytrullen skall sitta.
Ankarspelet kan placeras varsomhelst, även upp och ner, bara trummans axel är vågrätt. Det är viktigt att ankarspelets gavlar monteras på en plan yta för att förhindra att man drar spelet snett.

Det är även viktigt att bandet går rakt ut ur bandföraren och inte ligger mot något hörn och skaver, detta kan slita på både bandet och bandföraren.

 

 

 

Ankarspelet får EJ placeras i utrymmen som kan vattenfyllas eller placeras så att brottsjöar kan skölja över det. I en
del fall kan man behöva göra en plattform att placera vinschen på., t.ex. i form av kraftig nylon eller plast.

Tänk på att lite vatten kan följa med bandet in, så man kan t.ex. använda en hängränna för att kapsla in bandet, vilket
också kan användas som skydd i ett stuvutrymme. Bandet suger ej åt sig vatten, men kan vara fuktigt på ytan.

Det går också att leda bandet i alla möjliga vinklar med brytrullar, se bara till att inte linan kan glida av. Ett sätt är att
använda en brytrulle med en bygel som gör att linan inte kan glida av om vinkeln blir tvär.
Beakta måtten B och M. Avståndet B mellan ankaret och första brytrullen bör vara
250 mm, minimum är 150 mm. Utrymmesbehovet M för vinsch och närmaste brytrullen är beroende av båtens vikt.
T.ex. om båtens vikt är 3 ton ska måttet M vara minst 600 mm.
Måttet M bör vara så långt som möjligt för att minska påfrestningen på linföraren.

Använd starka infästnings punkter, använd alltid M8 skruv och mutter med stora brickor som tar upp de stora
krafterna. Störst kraft blir i regel på brytrullen. Det kan även vara bra att montera en mothållsplåt eller förstärkningsplatta för både ankarspel, brytrulle och ankarrulle.

Använd endast material i syrafast rostfritt. Tag alltid en droppe olja på gängan så att den inte skär. Använd Sikaflex
eller liknande på skruvar som ska täta genom båten. Även bordgenomföringen ska limmas fast med Sikaflex.
Ankarspelet ska kopplas till båtens startbatteri för att ha full kraft när ankaret skall halas in och för att processorn skall
få ström tillräckligt för att fungera. Om det är långt till båtbatteriet kan man placera ett annat batteri vid ankarspelet.
Kabelarea, se Inkopplingsschema.
Alla kabelskor skall fettas in för att eliminera oxidation.
Automatsäkringen skall placeras lättillgängligt på batteriets pluskabel. Automatsäkringen fungerar som ett
kortslutningsskydd och skall lösa ut om matningen till ankarspelet kortsluts.
ON/OFF knapp  – bör placeras nära båtens manöverreglage för att ha uppsikt över ankringen. Två
manöverpaneler kan placeras i serie.

Här visar vi några förslag på hur ankarspelet kan monteras:

1. Utvändigt montage med ankarrulle och täckkåpa på däck.

2. Invändigt montage med ankarrulle genom stäv.

3. Utvändigt montage med ankarrulle och täckkåpa på badbrygga.

4. Utvändigt montage med ankarrulle och täckkåpa på däck.

5. Bojförtöjning med ankarspel.

6. För segelbåt med negativ akter eller för integrerad badbrygga.

7. Invändigt montage med flera brytrullar.

8. Invändigt montage med ankarspelet i kölsvinet och ankarrulle på däck.

9.  Invändigt montage med ankarspelet i kölsvinet och ankarrulle på badbrygga.

10. Uppvinschning av båt på trailer med hjälp av ankarspel.

11. Invändigt montage med ankarspel
under däck.

12. Invändigt montage med ankarspel på insidan av ankarspegel.

CLOSE
X
Add to cart