Service & Underhåll

Service & Underhåll

Ankarspelet kräver ett visst underhåll både för att garantera en säker användning, men även förlänga livstiden på ankarspelet.

Saker att kontrollera varje säsong:

  • Dra ut ankarbandet från trumman på ankarspelet och låt bandet ligga och lufta sig över vintern. (förebygger fukt och ev. mögel på bandet.)
  • Smörj ledarskruven på ankarspelet med marint fett. (se sida 5 i bruksanvisningen för Anchormatic EW-500.)
  • Rengör ankarspelet från smuts och se till att alla varningsdekaler är hela och synliga.
  • Smörj kopplingen på ankarspelet genom att spraya in tunn olja genom hålet som sitter i mitten av den röda manuellfrikopplings ratten. (detta är extra viktigt om spelet sitter monterat utombords.

Saker att kontrollera var femte år:

  • Öppna sidoplåtarna på ankarspelet och inspektera alla rörliga delar. Smörj de två kedjorna som sitter på var sida spelet med tunn olja.
  • Kontrollera att bromsbandet sitter spänt. (Du kan ta reda på detta genom att vrida på den röda manuella frikopplingsratten när ankarspelet inte har någon belastning. Den röda ratten skall vara trög att vrida på men du skall kunna vrida runt den för hand (ca 1/4 varv). Går det väldigt lätt att vrida på den röda ratten drar du åt kupolmuttern som sitter på framsida ankarspelet. Dra åt muttern ett halvt varv i taget tills det går trögt att vrida på den röda ratten.

Ankarbandet brukar vanligtvis behöva bytas efter ca 10-15år men kan behövas bytas tidigare om ankring sker ofta på grov botten, med sten och dylikt som kan öva slitaget. Ser du att bandet är slitet eller har fått en skada kan det påverka funktionen på hela ankarspelet, därför är det viktigt att du byter ut det. Köp reservdelsband från Anchormatic för att garantera en god funktion.

 

Hur man ändrar Scale Position Factor på EW-500:

Se denna länk för instruktioner.

 

 

CLOSE
X
Add to cart