Allmänna råd

Allmänna råd

Några allmänna råd till dig som precis har fått hem ditt ankarspel.

Leverans

När ankarspelet levereras bifogas följesedel, bruksanvisning samt borrmall. Kontrollera att leveransen är komplett. Avvikelser skall meddelas inom en vecka.

Montering

Sex sammanfattande råd vid montering:

  1. Placera bandtrummans axel vågrätt.
  2. Centrera bandtrumma, brytrullar och ankarrulle.
  3. Beakta måtten B och M.
  4. Använd starka infästningspunkter.
  5. Skydda elutrustningen mot vatten.
  6. Kalibrera och koda innan provkörning.

Användning

Viktigt! Styrströmmen skall alltid vara avstängd under färd för att låsa ankaret i inhalat läge. Låt båtmotorn ladda batteriet under inhalning och ha ankaret under uppsikt.

Viktigt! Vid fällning av ankaret; när du tryckt på “Ner” och ankaret löper ut, tryck inte på “Upp” förrän ankaret nått botten. Kopplingen kan deformeras av kraften från det fallande ankaret.

Ett klick på NER = frikoppling av bandtrumman.
Ett klick på UPP = låsning av bandtrumman.

UPP = inhalning så länge knappen är intryckt. Med automatstoppet stannar ankaret först i vattenbrynet för avsköljning, tvättläget. Därefter släpp knappen och tryck UPP tills ankarspelet bryter automatiskt i slutläget.

CLOSE
X
Add to cart